Helpdesk e-mail

U dient uw e-mail pakket als volgt in te stellen:

Vaak gebruikt men als retouradres info@uwdomeinnaam.nl .com .nu .net. U bent hier geheel vrij in. Indien u meerdere popboxen heeft, dan vult u daar dezelfde gegevens voor in. U gebruikt dan echter de voor dat account geldende gebruikersnaam en wachtwoord. Via de mailaliasses kunt u aangeven welke adressen naar welke accounts moeten worden gezonden. Details zijn hier te vinden. Een popaccount kan dezelfde naam hebben als het e-mailadres, maar dat hoeft niet. Een popaccount kan in principe gebruiker18 zijn, terwijl het e-mail adres verkoop@atz-hosting.nl is. De juiste doorzending wordt middels het mailaliases bestand geregeld.

Voor de uitgaande mail gebruikt u de mailserver van uw inbelaccount.

 

 

Een extra tip over e-mail:
Op internet gelden een aantal regels. De zogenaamde netetiquette. Zo dient u zich verre van spammen te houden. Ook is het verstandig om in uw communicatie in nieuwsgroepen geen spam te plaatsen. Een handtekeningbestand is geen probleem, zolang het maar bescheiden is. In nieuwsgroepen kan men een een uitgebreide handtekening als reclame opvatten. Men is hier over het algemeen niet van gedient.
Ervaren internetgebruikers dienen meestal een klacht tegen spammers in. Mocht zich dat voordoen, dan moet er tegen de spammer op worden getreden. Het is ook mogelijk dat iemand u een mailbom zendt. Dit laatste kan enorme vormen aannemen en uw mailbox volledig vullen met vele honderden zo niet duizenden berichten.