Helpdesk HTML

Een vraag die wij soms horen is "delen van mijn site werken niet" of "plaatjes zijn niet te zien". Dit is vaak terug te voeren op het door elkaar gebruiken van kleine en hoofdletters. Voor ons besturingssysteem is het bestand Dit.JPG iets anders dan dit.jpg, terwijl het voor uw windows computer geen verschil maakt. Ook komt het voor dat er spaties in een bestandsnaam staan. Zo zal bijvoorbeeld plaatje van boom.jpg niet werken, terwijl plaatjevanboom.jpg wel zal werken.

Wij adviseren u om uitsluitend met kleine letters te werken.

Bedenk dat uw website door mensen bezocht kan worden die een andere browser hebben dan u. Het verdient daarom aanbeveling om uw website met meerdere browsers te testen.

Het kan een goed idee zijn om de plaatjes te scheiden van de rest van uw site. Hierdoor verliest u in ieder geval niet het overzicht. U kunt er ook voor kiezen om plaatjes op rubriek te sorteren en in aparte directories (mappen) onder te brengen.
Ook voor mappen geldt dat u geen spaties mag gebruiken. En ook daar adviseren wij u om uitsluitend met kleine letters te werken.
Kiest u voor het onderbrengen van de plaatjes in 1 of meerdere andere mappen dan moet u dit ook in de HTML aanpassen. Het is beter om dit vanaf het begin te doen. Tussentijds wijzigingen aanbrengen brengt meestal problemen met zich mee.

Nu wij het toch over plaatjes hebben. Wij zien met enige regelmaat dat men afbeeldingen veel te groot maakt. Bedenkt u daarbij wel dat het laden van een pagina veel tijd kost als de afbeeldingen te groot zijn. Hierdoor schrikt u bezoekers af. Enkele tips: